Wykłady motywacyjne

 • Wykłady motywacyjne - video

 • PROGRAM MOTYWACYJNY Szkoły i młodzież szkolna. Placówki Domów Dziecka. Zakładów Poprawczych. Domów odwyku uzależnień narkotycznych.

  PROGRAM MOTYWACYJNY

  Szkoły i młodzież szkolna. 

  Placówki Domów Dziecka.

  Zakładów Poprawczych.

  Domów odwyku uzależnień narkotycznych.

   

   

  Zakładów Poprawczych.

  Domów odwyku uzależnień narkotycznych.

  1. Jako dodatek, może/lub nie, inspirująca sztuka teatralna. Czas trwania ok 1 – 1 1⁄2 - godz.

  2. Program Motywacyjny. Czas trwania: ok 3 - 4 godz. - w ciągu 1 dzień.

   

  Program: ok 1 1⁄2 -godz.

  1. Czym są narkotyki / dopalacze ?

  2. Czy narkotyki prowadzą do przestępczości ?

   

 • PROGRAM READAPTACJI SKAZANY

  DROGA DO ŚWIADOMEJ WOLNOŚCI

  1. Teoretyczny model, stanowiący wyjaśnienie, w jaki sposób program będzie wpływał na czynniki
  skojarzone z zachowaniami przestępczymi
  ZDROWIE wg Światowej Organizacji Zdrowia jest to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Jest
  to nie tylko brak chorób, ale ogólnie rozumiana satysfakcja, dobre samopoczucie i przystosowanie. Na
  nasze zdrowie maja wpływ czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Właściwie nie ma człowieka, który nie
  doświadczałby w jakiejś formie stresu i sytuacji trudnych. Niezależnie gdzie i kim jesteśmy, codziennie
  bombarduje nas wiele bodźców, z których większość ma stresogenny charakter. Funkcjonowanie w
  warunkach izolacji więziennej niewątpliwie jest źródłem ogromnego stresu, odczuwanego jako
  dyskomfort, napięcie, niekiedy ból psychiczny, bezradność i rozpacz.

  PROGRAM READAPTACJI SKAZANY

  w zakresie kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych
  DROGA DO ŚWIADOMEJ WOLNOŚCI
  1. Teoretyczny model, stanowiący wyjaśnienie, w jaki sposób program będzie wpływał na czynnikiskojarzone z zachowaniami przestępczymiZDROWIE wg Światowej Organizacji Zdrowia jest to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Jestto nie tylko brak chorób, ale ogólnie rozumiana satysfakcja, dobre samopoczucie i przystosowanie. Nanasze zdrowie maja wpływ czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Właściwie nie ma człowieka, który niedoświadczałby w jakiejś formie stresu i sytuacji trudnych. Niezależnie gdzie i kim jesteśmy, codzienniebombarduje nas wiele bodźców, z których większość ma stresogenny charakter. Funkcjonowanie wwarunkach izolacji więziennej niewątpliwie jest źródłem ogromnego stresu, odczuwanego jakodyskomfort, napięcie, niekiedy ból psychiczny, bezradność i rozpacz......

 • Program motywacyjny dla Zakładów karnych

  Program motywacyjny dla Zakładów karnych

  Program motywacyjny w połączeniu z celami pedagogiki resocjalizacyjnej:

  Program motywacyjny dla:

  Zakłady karne

  Program motywacyjny w połączeniu z celami pedagogiki resocjalizacyjnej:

  1) korekcyjna metoda(przebudowa, zmiana stanowiska i zdania)...

   

   

 • Wykłady motywacyjne PROGRAM MOTYWACYJNY dla ZAKŁADÓW PRACY / FIRM

  PROGRAM MOTYWACYJNY dla ZAKŁADÓW PRACY / FIRM


  1. Jak zwiększyć swoją efektywność. 
  2. Zarządzanie stresem. Jak sobie z nim radzić. Ćwiczenia, które pomagają skutecznie go pokonać.
  3. Skutki stresu, które odbijają się na naszym zdrowiu i samopoczuciu. 
  4. Zarządzanie czasem.
  5. Profesjonalny wizerunek w biznesie 
  6. Efektywna komunikacja - osiąganie zespołowych celów.
  7. Inteligencja emocjonalna.
  8. Kreatywność oraz twórcze myślenie.
  9. Asertywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.
  10. Rozpoznanie osobistych barier obniżających kreatywność.
  11. Zarządzanie własnymi przekonaniami - siła automotywacji. ...