Program motywacyjny dla Zakładów karnych

Program motywacyjny dla Zakładów karnych

Program motywacyjny w połączeniu z celami pedagogiki resocjalizacyjnej:

Program motywacyjny dla:

Zakłady karne

Program motywacyjny w połączeniu z celami pedagogiki resocjalizacyjnej:

1) korekcyjna metoda(przebudowa, zmiana stanowiska i zdania).

a) czym jest umysł, jego funkcje ? (przykłady)

b) czym jest wolność psychiczna i fizyczna ? (przykłady)

c) korzyści wydajnego i twórczego sensu życia jako jednostki w społeczeństwie (przykłady)

d) potrzeba wiary w życiu człowieka i jej sens.

e) czy warto być dobrym człowiekiem ?

 

2) kreatywna metoda (wpływ na kształtowanie poglądów, zainteresowań itp.),

a) potrzeba wyobrażni w wizji pozytywnego myślenia (przykłady)

b) jak użyć umysłu do osiągnięcia celów w życiu jednostki ? (przykłady)

c) psychodrama sposobem na dostrzeżenie swoich niewłaściwych kodów myślowych.

d) pozytywne przekonywanie do wyboru drogi w życiu (przykłady)

 

3) optymalizująca metoda (rozbudowanie i wzmocnienie uczuciowości, zaangażowania),

a) rodzina i jej aspekt filozoficzno duchowy w naszym życiu (przykłady)

b) pomoc dzieciom, wzorzec rodzica i efekty (przykłady)

c) braterskość i niesienie pomocy w społeczeństwie i jej sens

d) metoda pozytywnych przykładów

 

4) minimalizujące (redukowanie agresji, minimalizowanie poczucia strachu itd.),

a) dlaczego jestem skazany na przemoc w życiu, jak można odwrócić ten mechanizm?

b) rodzaje sił, ich sens w naszym życiu (przykłady)

c) twoja druga strona - w każdym z nas jest zwycięzca i bohaterd) nareszcie życie w twoich rękach !

 

Nasza motywacyjna resocjalizacja twórcza różni się od klasycznej pedagogiki resocjalizacyjnej wieloma cechami:

1) metoda ta rozwija potencjał ludzki, w odróżnieniu od zwykłej korekcji socjalnych i indywidualnych potencjałów jednostki;

2) niedostosowanie społeczne prezentuje jako deficytową socjalizację tożsamości, bez głównego nacisku na dewiacyjnestanowisko jednostki;

3) celem tej metody jest wytworzenie nowych parametrów tożsamości wychowywanego, a nie jedynie jako korekcyjna zmianaprzekonań i poglądów, preferowanych wartości, roli społecznej i zachowania;

4) metoda ta jest środkiem do osiągnięcia celu i stanowi rozwój jednostki, a nie tylko zamianę ujemnych form postępowania naodrębne korekcje i modyfikacje psychiczne. W przypadku resocjalizacji motywacyjno twórczej, prowadzącej do wytyczonychwyżej celów, dominuje metoda osiągania ich za pośrednictwem ćwiczenia autoprezentacji jednostki przez wizualizowaneparametry tożsamości.

 

W naszej terapii motywacyjnej głównie chodzi o metodyczne specyfiki socjalizacji twórczej, którą można by charakteryzowaćprzez pojęcia: Wyobrażnia - Twórczość – Resocjalizacja – Tożsamość.