Precognitive imaginative thinking – myślenie prekognicyjne ( 14.04.2016 )

Grupa psychologów europejskich podzieliła się z nami spostrzeżeniami w formie pewników, nieomalże aksjomatów, iż człowiek nie jest ofiarą życia, kimś, kto składa się z organów, mięśni, skóry, a kontrolowany jest przez system nerwowy przy pomocy impulsów. Człowiek jest także kreatorem swojego życia, zmierza tak jak jego organizm do harmonijnego funkcjonowania. Badania psychologiczne mówią, iż ludzka wola jest jądrem we współczesnej psychologii. Wola, która podobna jest do dyrygenta orkiestry. Może być użyta do zebrania w całość życia każdego człowieka i w zależności od jego wyboru nadania mu celowości i przeznaczenia. Ten punkt widzenia psychologów jest niezwykle odświeżający i pokrzepiający. Życie żadnego człowieka nie jest bezproduktywne, odwrotnie nawet – przez siłę sprawczą jest wielką przygodą jego nosiciela.

 

Jednym z najbardziej obiecujących zakresów w badaniach jest biologiczne funkcjonowanie organizmu. Wiedza medyczna zawsze utrzymywała. iż nasze ciała podlegają warunkowej i bezwarunkowej kontroli. Żołądek, wątroba, serce i krew są pewnego rodzaju mechanizmami wmontowanymi w nasze organizmy i jako takie podlegają bezwarunkowej kontroli. I choć twierdzenia te zostały już obalone w wyniku nowych odkryć, to przecież nie umniejszają one istoty zjawiska – nad jednymi narządami człowiek ma bezwarunkową kontrolę, nad innymi tylko warunkową.

 

Funkcjonowanie mózgu nie podlega jednak tej zasadzie, zatem Twoje myśli nie podlegają żadnym wpływom. Przy użyciu rozmaitych kombinacji technologicznych i elektronicznych, a także odpowiedniego treningu nawet osoba o zwyczajnych możliwościach potrafi nauczyć się kontrolowania swego ciała i poszczególnych narządów wewnętrznych. Ta rewolucja w medycynie już się rozpoczęła i prowadzi do największych odkryć wszystkich czasów.

 

Dzięki niej każda osoba będzie mogła przywrócić równowagę w każdym ze swoich systemów i poszczególnych narządach, będzie to panowanie nad fizycznością ciała. Ta wielka ewentualność jest zbyt wstrząsająca dla zwyczajnych ludzi, lecz z pewnością zaistnieje w niedalekiej już przyszłości, a jej rodowód nie będzie miał nic wspólnego z powieściami typu science fiction, tylko z siłami tkwiącymi obecnie w człowieku i odpowiednio uruchomionymi.

 

Następnym działem twórczych poszukiwań są te badania psychiki ludzkiej, które koncentrują się na pełnym odkryciu i rozpoznaniu mechanizmów intuicji i prekognicji oraz wszelkiego rodzaju instynktów. Wiemy, że od najdawniejszych czasów istnieją w ludziach siły przeogromne i rezerwy tak wielkie, że człowiek sam jest przerażony, co by się stało, gdyby potrafił je uruchomić. Czy wiesz na przykład, że mózg, z którego posiadania jesteśmy dumni i który stawia nas na czele wszystkich prymatów, myśli tylko jedną dziesiątą swoich neutronów? Pozostałych dziewięć dziesiątych drzemie i pozostaje nienaruszone.

 

Może w przyszłości ta część mózgu będzie wykorzystana do przekazywania sobie informacji drogą telepatii albo do myślenia prekognicyjnego…? O tym, że to możliwe, nikogo chyba przekonywać nie trzeba, wszak pochodzimy z kraju, który wydał Wernyhorę i Stefana Ossowieckiego. Wielu ludzi sztuki i nauki podzieliło się głęboko analitycznymi obserwacjami życia. Albert Einstein powiedział, że wie, iż siła, która jest dla nas, ludzi, niemożliwa do zrozumienia i do objęcia rozumem, istnieje. Manifestuje i objawia swą obecność jako najbardziej promieniująca piękność i najwyższa mądrość. To stwierdzenie doprowadza nas do świata religii i objawienia spragnionej ludzkości prawdy.

 

Poszczególne kościoły i reprezentowane przez nie religie są jednak mocno naciskane przez zło, nawyki i przyzwyczajenia. Pierwotnie miały służyć do poszerzenia i rozprzestrzeniania się wartości spirytualnych, tymczasem dzisiaj toną w rozgardiaszu i niemocy, wzajemnych sporach, korupcji oraz oskarżeniach. Należymy do generacji komputerowej z ogromnym dostępem do informacji, której nie tak łatwo uwierzyć w cokolwiek, ale też nie tak trudno znaleźć nam dowody na pewniki niemalże nieograniczone.

 

 

Autor: Zigniew Kris Marzec

ww.interterapia.eu

"All rights reserved"