Możliwości, jakie posiadasz (25.03.2016)

Czy myślałeś kiedykolwiek o tym, że twój umysł jest przeciążony nadmiernym wysiłkiem, nadmierną ilością myśli? A może czułeś się uwięziony, a Twoim masywnym gniazdem były obowiązki, odpowiedzialność, opiekuńczość, sprawy rodzinne, znudzenie i zniechęcenie? Czy miałeś poczucie, że jesteś wykorzystywany, poddany stresom, pełen obaw i lęków o rzeczy, które mogą wydarzyć się w przyszłości?

 

Taki przeciągający się bolesny, napierający i uporczywy nastrój wysysa z ciebie wszelką energię i odbiera ci siły niezbędne do codziennej aktywności. Pomyśl przez chwilę, ile rzeczy i myśli masz tylko w tej jednej chwili na swojej głowie. Teoretycznie jest to cała lista spraw, ale właściwie tylko jedna, bo twój umysł jest selektywny, nie myśli wielokierunkowo, nie biegnie po wielu kanałach równocześnie. Niemożliwe jest więc, by można było myśleć o wielu sprawach jednocześnie. Myślisz tylko o jednej sprawie, reszta czeka na swój czas – i jeśli opanowałeś sztukę zapamiętywania, przywołujesz je kolejno.

 

Zdarza się, że jedna z twoich myśli ma negatywną, dręczącą i namolną postać. Wszystko jedno, co jest jej przedmiotem, może to być myśl o zmęczeniu, o przykrościach i doznanych troskach, o przygnębieniu, zniechęceniu, beznadziejnej przyszłości, może to być myśl o bezcelowości wysiłków, może to myśl gniewu i nienawiści na coś lub na kogoś?

 

Każda z tych mrocznych i zastałych myśli jest źródłem przemęczenia i bólu w ludzkim umyśle, każda z nich przebija się na powierzchnię, by zapanować nad innymi myślami i objąć w posiadanie Twój intelekt.

 

I teraz powtórzę: tak naprawdę możesz mieć w swoim umyśle tylko jedną myśl. A skoro tak jest, stan taki musi doprowadzić Cię do konstatacji, że posiadasz jeden z najwspanialszych darów: umiejętność wyboru swych myśli. Możesz odrzucić to, co jest nieprzydatnym balastem, co Cię hamuje i pęta Twoje myśli, zaś na miejsce usuniętych śmieci wprowadzić myślenie pozytywne – zawsze i o wszystkim.

 

Ze wszystkich żyjących istot tylko ludzie dostali ten wspaniały dar, tylko ludzie mają możliwość wyboru swych myśli. Wieloryb nie ma takiej możliwości. Wszystko, co wie, sprowadza się do jego reakcji w sytuacjach typowych, a także podporządkowania się swym instynktom. Koń nie posiada woli ani też siły wyboru swych myśli, koń wie jedynie, jak być koniem, lecz Ty, istota ludzka, masz radosne i wspaniałe dziedzictwo. Oceniając je obiektywnie, trzeba powiedzieć, że jest ono więcej warte niż największe bogactwa świata, więcej warte niż Twoje talenty, niż Twoje fizyczne cechy. Ty po prostu myślisz.

 

Boli mnie, że wpływowe siły posiadają umiejętność okradania Cię z tego cudownego daru, wykoślawiania jego znaczenia i umniejszania wpływu. Najbardziej bezlitosnymi siłami są negatywne postawy i stosunek wobec otoczenia. To naprawdę prawdziwi mordercy, chyba najwięksi, jacy kiedykolwiek istnieli. Gdy chciwość, zazdrość, zawiść, krytykanctwo, poczucie niższości, lęk, zwątpienia i pesymizm zostają zasiane w Twoich myślach, rozrastają się jak chwasty, plenią się niczym perz, by odebrać Ci wolność i możliwość selekcji oraz wyboru jednej najwłaściwszej myśli.

 

A przecież tylko w ten sposób możesz zrobić użytek ze swej woli i wybrać własną drogę życiową. One tymczasem chcą podporządkować sobie Ciebie i zepchnąć na manowce. Czyż to nie wspaniała możliwość samodzielnie dokonywać wyboru poprzez dokonanie selekcji myśli? Możesz wtedy wprowadzić swoje życie na tory sukcesu, być otoczonym przez przyjaznych ludzi lub, jeżeli takie jest Twoje pragnienie, osiągnąć bogactwo. Wybór należy do Ciebie.

 

Nie musisz szukać tego rozpaczliwie, nie musisz kierować się podpowiedziami, odpowiedź jest w Tobie. To wewnątrz Ciebie ukryte są te myśli i niesamowicie precyzyjny komputer, który dokonuje ich wyboru dzień po dniu, oszacowując ich wagę i kierując je do realizacji. W ten sposób programuje i kształtuje Twoje życie. Wszyscy ludzie posiadają ten dar wartościowania, Ty też. Wszyscy poszukują czegoś daleko, lecz nie wiedzą, co jest blisko, w ich wnętrzu.

 

Pozory przesłaniają zdrowy, racjonalny pomyślunek, ludzie zatem uczestniczą w rozmaitych kursach i prelekcjach, czytają książki, szukają dowodów, mierzą i ważą, zastanawiają się, jaką wartość nadać słowom, rozpraszają się na błahych i nieważnych szczegółach, gubią się w teoriach, aż po pewnym czasie zapominają, co ich zmuszało do poszukiwania na zewnątrz tego, co cały czas było ukryte wewnątrz nich samych. Ludzie przez to oddalają się niepotrzebnie i bez powodów od tego, czego najbardziej potrzebują i pragną.

 

Jeżeli zatem przedstawiony tu opis pasuje do Ciebie, jeśli potwierdza Twój stan zagubienia i nieumiejętności poradzenia sobie z tym, by dążyć lub znaleźć celowość, to posłuchaj mojej sugestii: przestań się rozglądać i wypatrywać wskazówek na zewnątrz, a zamiast tego skoncentruj się na swoim wnętrzu. Całą wiedzę, mądrość i siłę posiadasz w sobie. Ta wszechobecna kosmiczna inteligencja jest wewnątrz ciebie i umożliwia Ci życie szczęśliwe, pełne sukcesu i powodzenia, życie pełnią życia.

 

W naukowych spostrzeżeniach osób rozwiniętych intelektualnie i zajętych rozmyślaniami zostało dowiedzione, iż ludzie generalnie nie myślą. Nie tak w pełni, bo to przecież niemożliwe, ale nie myślą tak, jak powinni myśleć, kierunkując swą psychiczną aktywność do wewnątrz, ku sobie, po to, by rozbudzić i spotęgować drzemiącą w nich siłę i inteligencję. Ludzie nie potrafią kontrolować swych umysłów, wybierając te spośród myśli, które mogą doprowadzić ich do nadziei, ziszczonych marzeń i do celu, nie używają swego wspaniałego daru selekcji i wyboru myśli. Nierzadko reagują natomiast emocjonalnie oraz niestety negatywnie na tzw. rzeczywistość i swą rolę w niej. Kiedy te negatywne myśli zaczną się składować i tworzyć zbiór, wówczas ich życie poczyna być tylko i wyłącznie negatywnym doświadczeniem, wypełnia je negacja siebie i innych.

 

Jak dokonywać selekcji myśli i odsiewać niepotrzebny balast, którym jesteś obciążony? Zanim Ci to wyjaśnię, proszę, abyś nie traktował ludzi jako wyłącznie pozytywnych albo wyłącznie negatywnych. Ten skrót myślowy powinien być przez Ciebie w całości odrzucony, nie ma nic takiego, jak negatywna osoba. Istnieją wprawdzie negatywni myśliciele, ale nie negatywni ludzie. Tak naprawdę to wszyscy ludzie są pozytywni, tak trzeba uważać.

 

Za przykład powyższego stwierdzenia niech posłuży fakt, iż jądro i rdzeń Twojej istoty są pozytywne, Twoja wewnętrzna substancja, która jest częścią i odbiciem wszechświata, pozostaje z natury rzeczy pozytywna. Ta wewnętrzna substancja, która jest istotą Twojej egzystencji, jest ze wszech miar dobra. Powinieneś się jedynie nauczyć kierować do tego centrum perfekcji i pozytywnej energii, która znajduje się wewnątrz Ciebie. Musisz się też nauczyć z niej korzystać. Wówczas możesz być pewien, że zaprzestaniesz wynajdować, odszukiwać i starać się zrozumieć to, o czym powinieneś myśleć stale, ponieważ to jest w Tobie.

 

To jest tylko Twoim intelektem i myśleniem podczas Twoich codziennych zajęć. Postaraj się posiąść kontrolę nad tym procesem. Jeśli nie będziesz tak postępował, będziesz wprowadzony w błąd i Twój kierunek ulegnie skrzywieniu. Wytęż tylko swoją uwagę i pracuj nad tym, aby móc kierować intelektem i swoimi myślami.

 

Teraz, właśnie w tym momencie, zaakceptuj to, kim jesteś, i bądź tego świadom. Jesteś pozytywnym centrum świadomości, doskonałego i niczym nieograniczonego życia, jesteś świadom swego istnienia, punktem w oceanie życia. A teraz obudź się z letargu, zwracając się ku tej prawdzie i przyswajając ją jako fakt. Przestań patrzeć w dal czy gdziekolwiek, lecz patrz wyłącznie ku swojemu wnętrzu.

 

Twoim jedynym zobowiązaniem jest uwolnienie tej potężnej siły ukrytej wewnątrz Ciebie. Jedyną Twoją powinnością jest strzeżenie tej siły przed negatywnymi siłami i myślami rodzącymi się w Twojej imaginacji. Jak to uczynić? Wytrenuj swój umysł w selekcji i wyborze myśli, które do niego napływają. Pamiętaj zarazem, że jest on pod potężnym wpływem obrazu, jaki wytwarza, i sposobu, w jaki formułuje te obrazy. By móc zasiać pozytywne i konstruktywne obrazy w swoim umyśle, musimy zacząć od wyciszenia się i medytacji.

 

Autor: Zigniew Kris Marzec

ww.interterapia.eu

"All rights reserved"