Droga progresu ( 14.04.2016 )

Cywilizacja od samego początku była zawsze cyklicznym przechodzeniem od niższego etapu świadomości do wyższego. Teraz kolejny rozdział życia został zakończony, a następny jest już rozpoczęty – ludzie poznali swoje nowe możliwości i zmierzają do wyrwania się z nawyków, zniewalających przyzwyczajeń oraz mentalnego niewolnictwa.

 

Nauka i religia przechodzą twórczy proces – ludzie poszukują nowych dróg rozwoju świadomości. Ekspansywna przemiana świadomości, która aktualnie zachodzi, stara się rozszerzyć ludzką świadomość i zerwać z wszystkimi jej ograniczeniami, jest tak głęboka, obszerna i wszechstronna, że nawet nie silę się, żeby ją opisać. Pozwól mi jednak dotknąć paru wątków, będą one niezwykle pomocne dla zrozumienia całości tego wykładu. W dziedzinie psychologii jedna z jej szkół skoncentrowana jest na transcendentalnej myśli i teorii oraz na transpersonalnej psychologii. Szkoła ta stwierdza, że w człowieku jest nieskończona, nieograniczona i jeszcze nierozpoznana siła, która nieustannie pragnie być odnaleziona i wyrażona.

 

Naukowcy, studiując naturę życia, odkryli, że istnieje instynktowna tendencja wszystkich żyjących stworzeń do rozwoju i postępu w ramach swego gatunku. Przykładowo: nasienie dębu ma w sobie mistrzowsko opanowany plan stania się w przyszłości drzewem, lecz zarazem nasiono to ma zakodowaną  motywację, która prowadzi drzewo do rośnięcia, rozwijania się i rozrastania – pomimo wszystkich przeciwności i niesprzyjających okoliczności – aż drzewo stanie się wspaniałe, silne i mocno wrośnięte w grunt. To zachowanie odnajdują naukowcy we wszystkich ludzkich istotach, z jedną tylko różnicą. Mianowicie w życiu ludzkim nie ma ograniczeń. Możliwości człowieka są przeogromne i większe aniżeli wyobrażenia o nich.

 

Nasz wiek jest wiekiem przebudzania się człowieka i rozeznania siebie, swego wnętrza i ducha, a przez to całościowych przekształceń istoty ludzkiej. Liczne pytania i ogromne zainteresowanie odkryciem ludzkiego ducha są powodem do zgromadzeń, dyskusji, kursów, programów medytacyjnych, a także rzadko spotykanym wcześniej zainteresowaniem książkami o ludzkich osiągnięciach, o ważnych horyzontach wiedzy i o wartościach umysłowych człowieka.

 

 

Grupa psychologów europejskich podzieliła się z nami spostrzeżeniami w formie pewników, nieomalże aksjomatów, iż człowiek nie jest ofiarą życia, kimś, kto składa się z organów, mięśni, skóry, kontrolowany przez system nerwowy przy pomocy impulsów. Człowiek jest także kreatorem swojego życia, zmierza, tak jak jego organizm, do harmonijnego funkcjonowania. Badania psychologiczne mówią nam, iż ludzka wola jest jądrem we współczesnej psychologii. Wola podobna jest do dyrygenta orkiestry, może być użyta do zebrania w całość życia każdego człowieka i w zależności od jego wyboru nadania mu celowości i przeznaczenia. Ten punkt widzenia przez psychologów jest niezwykle odświeżający i pokrzepiający.

 

Życie żadnego człowieka nie jest bezproduktywne. Odwrotnie nawet: przez siłę sprawczą jest wielką przygodą jego nosiciela.

 

Jednym z najbardziej obiecujących zakresów w badaniach jest biologiczne funkcjonowanie organizmu, wiedza medyczna zawsze utrzymywała, iż ciało człowieka podlega warunkowej i bezwarunkowej kontroli (żołądek, wątroba, serce i krew są pewnego rodzaju mechanizmami wmontowanymi w nasz organizm i jako takie podlegają bezwarunkowej kontroli). Wprawdzie te pewniki zostały już obalone w wyniku nowych odkryć, nie umniejszają one jednak istoty zjawiska. Nad jednymi narządami człowiek posiada bezwarunkową kontrolę, nad innymi tylko warunkową, ale funkcjonowanie mózgu temu nie podlega. Twoje myśli nie podlegają zatem żadnym wpływom.

 

Przy użyciu rozmaitych kombinacji technologicznych, elektronicznych i treningu nawet osoba o zwyczajnych możliwościach potrafi nauczyć się kontrolowania swego ciała i poszczególnych narządów wewnętrznych. Jest to już rozpoczęta rewolucja w medycynie, a zarazem prowadząca do największych odkryć wszystkich czasów. Dzięki temu każda osoba będzie mogła przywrócić równowagę w każdym ze swoich systemów i w poszczególnych narządach, będzie to panowanie nad fizycznością ciała.

 

Ta wielka ewentualność jest zbyt wstrząsająca dla zwyczajnych ludzi, lecz z pewnością zaistnieje w niedalekiej już przyszłości. Jej rodowód nie będzie miał nic wspólnego z powieściami typu science fiction, a z siłami tkwiącymi obecnie w człowieku i odpowiednio uruchomionymi.

 

Autor: Zigniew Kris Marzec

ww.interterapia.eu

"All rights reserved"