Powrót do zdrowia.....
Stres, Terapia, Nerwica, Psychoterapia, Depresja, Uzależnienia

 

 

Podstawową techniką stosowaną przeze mnie w pracy terapeutycznej jest mapa problemu. Droga po mapie wiedzie od problemu do jego rozwiązania i oparta jest na technikach wyznaczania celów i ich skutecznej realizacji.

 

Holistyczna droga do zdrowia / Wielostopniowa Terapeutyczna relaksacja (holistic theraphy)

 

W swojej pracy korzystam przede wszystkim z wiedzy praktycznej - na co pozwala mi przeszło 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w Nowym Jorku jako hipnoterapeuta i terapeuta motywacyjny. Wiedzę teoretyczną, ale także inspirację czerpię z dorobku wszystkich nurtów terapeutycznych – W zależności od potrzeby mieszam lub indywidualnie posługuję się każdą metodą z osobna.

 

Coaching sukcesu, osiągnie celu zawodowego

Pomagam nakreślić właściwą scieżkę rozwoju zawodowego oraz skupić się na dobrych cechach każdego człowieka, który szuka impulsu i motywacji do sukcesu.

 

Porady psychoterapeutyczne

Metody i techniki jakie używam:

  1. - Metoda Shultza
  2. - Metoda Jacobsona
  3. - Relaksacja Kwantowa
  4. - Nauka Medytacji - T.M.
  5. - Techniki wizualizacyjne
  6. - Pogłębianie z pomocą NLP (neuro lingvistic programing)
  7. - Implementacja metody Simontona (dla chorych na nowotwory)
  8. - Leczenie Energią, uaktywnienie Pola Bioenergetycznego.

 

Gabinet technik relaksacyjnych,  zaawansowane techniki relaksacyjne.

Dość ważną jest Metoda Leczenia Energią, czyli Metoda uaktywnienia Pola Bioenergetycznego, jest najsubtelniejszą formą usuwania zaawansowanych i przewlekłych dolegliwości organów i psychiki. Metoda ta w płączeniu z Technikami Relaksacyjno - Wizualizacyjnymi pozwala na odbezpieczenie leczącej siły której źródło leży w pokładach własnego systemu odpornościowego doprowadzając do zdrowia stany chorobowe układu nerwowego i odpornościowego,

 

W swojej praktyce kieruję się kodeksem etycznym, a czołowa zasada Hipokratesa „Po pierwsze, nie szkodzić” opisuje kierunek moich działań w codziennej pracy.

Swoją propozycję kieruję przede wszystkim do osób, które chcą z bliska przyjrzeć się swoim problemom, rozpocząć poszukiwanie ich rozwiązań, a przede wszystkim do tych, którzy pragną zainicjować pozytywne zmiany w swoim dotychczasowym życiu.

 

 

Dodatkowe informacje

Informuję, że nie prowadzę działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654) oraz nie udzielam świadczeń zdrowotnych.

Wykorzystanie terapii alternatywnych i komplementarnych nie zastępuje leczenia prowadzonego w ramach medycyny akademickiej i nie należy przerywać terapii zalecanej przez lekarzy.