Start

Terapię rozpoczynam od stworzenia tzw. mapy problematyczności zagadnienia. Ustalam charakter pomocy, następnie określam cele do osiągnięcia. Pomoc może przyjąć formę porad, wsparcia lub terapii indywidualnej. 

 

Zasady jakimi kieruję się w pracy:

W mojej pracy korzystam z elementów kilku nurtów teoretycznych, wieloletniego doświadczenia życiowego, własnej pracy, nurtującej sfery psychiki, psychologii duchowej oraz parapsychologii. Znajduję też oparcie w wiedzy wynikającej z tradycji psychoterapeutycznej. W spojrzeniu na sposób pomagania człowiekowi uwzględniam wartość podejścia humanistycznego i systemowego. Człowiek bowiem jako całość w oparciu o podstawy trzech filarów ( fizyczny, psychiczny i duchowy aspekt człowieka) gwarantuje jego równowagę w życiu.

 

Jestem zwolennikiem modelu terapii, łączącego różne podejścia. Kładę zatem nacisk na możliwość dostosowania odpowiednich technik  do danego człowieka. W swojej praktyce stosuję zasady kodu etycznego.